Cenovnik usluga

CENOVNIK

        ZDRAVSTVENIH USLUGA NA LIČNI ZAHTEV (KOMERCIJALNE CENE)

R. BROJ NAZIV USLUGE CENA USLUGE

(DINARA)

1 B.O. nepokretni pacijenti 3.200,00
2 B.O. pokretni pacijenti 2.900,00
3 B.O. pokretni II sprat novi blok 3.200,00
4 B.O. pratioc 2.100,00
5 Ambulatna razlika (doplata za stacionarno lečenje) 2.000,00
6 Ambulanta 100%  1.400,00
7 Doplata II sprat novi blok     250,00
8 Pregled specijaliste 1.400,00
9 Kontrolni pregled specijaliste  1.000,00
10 Podvodna masaža     200,00
11 Biserne kade     200,00
12 Bazen za gradjane-odrasli     200,00
13 Bazen za gradjane-deca     150,00
14 Krvna slika    600,00
15 Kreatin    200,00
16 Fibrinogen    200,00
17 Urea    200,00
18 Trigliceridi    200,00
19 Holesterol   200,00
20 Glikemij   200,00
21 Sauna+bazen   500,00

 

Preuzmi >>>>cenovnik

Cene važe od 01.12.2019.god.

                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                  Dr Sonja Radetinac